پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

کاهنده ا شتها

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: کنترل اشتها و کنترل چاقی هورمونی
دستور مصرف: نیم ساعت قبل از غذا یک قاشق مرباخوری میل شود.
نکته: با توجه به مقدار چاقی، تعداد تجویز این دارو از یک تا پنج قوطی می
باشد و همچنین یک الی پانزده بسته سنا تجویز می شود.

سوال خود را مطرح کنید :