پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

کاسنی(سبزی کاسنی)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد:
-۱ مؤثر بودن در جنسیت جنین . اگر مرد استفاده کند احتمال پسر شدن و
اگر خانم استفاده کند احتمال دختر شدن جنین را تقویت می کند.
دستور مصرف: روزانه حد اقل هفت برگ میل شود.
-۲ مؤثر در زیبایی جنین. اگر پدر و مادر قبل از انعقاد نطفه به بخورند و مادر
بعد از بارداری نیز به و پنیر با خربزه در غیر صبح بخورد در زیبایی فرزند
بسیار مؤثر است.

سوال خود را مطرح کنید :