پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

پنیر کهنه و شیر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد:
-۱ عفونت گوش،

-۲ پارگی پرده گوش.

دستور مصرف: مقداری پنیر کهنه را کوبیده با شیر خانمی که پسر بچه شیر
می دهد گرم کرده و در گوش ریخته شود.

سوال خود را مطرح کنید :