پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

ورم رحم (هوفاریون)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: درمان غدد و ورم داخل رحم (میوم) و فیبرم
دستور مصرف: محتویات ظرف در آب فراوان به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شده
وپس از سرد شدن بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن
نشسته و آب باید تا ناف برسد.
نکته:
-۱ می توان جهت اطمینان بیشتر دو ظرف دارو را با هم جوشاند.
-۲ اگر مؤثر نشد می توان یک داروی ورم رحم را با یک داروی ثفا جوشانده
و پس از سرد شدن در آن نشست و یک بسته داروی ثفا به صورت خوراکی
مصرف شود.
-۳ ترکیب آب عسل و سیاهدانه آسیاب شده نیز مفید است.(نشستن در آن)

 

سوال خود را مطرح کنید :