پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

واریکوسل (اوشق)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: مؤثردر درمان بیماری واریکوسل.
دستور مصرف: یک تا دو هفته روزانه به مقدار نیاز با سرکه خانگی انگور
خمیر درست کرده و روی موضع گذاشته و تا سه ساعت بماند.
نکته:
-۱ حجامت ساق پا هم لازم است؛
-۲ صبر زرد با سرکه طبیعی انگور مخلوط کرده و روی موضع مالیده و تا سه

ساعت بماند.
-۳ سوخته هسته خرما+ برگ کلم پخته با سرکه طبیعی انگور خمیر کرده و
روی موضع گذاشته شود.
-۴ هر شب یک لیوان شیر با عسل میل شود.

سوال خود را مطرح کنید :