پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

هضم کننده (هاضوم)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد:
-۱ هضم غذا ودفع مشکل غذاهای سنگین؛ عاوه بر هاضوم، مرکب دو و
جامع با آب زیره(کمون) نیز تجویز می شود.
-۲ رشد پرزهای موجود در معده و تقویت کننده معده؛
-۳ سوزش معده؛
-۴ دل درد؛
-۵ ترش کردن بعد از غذا؛ عاوه بر هاضوم، مرکب دو و جامع با آب
زیره)کمون( نیز تجویز می شود.
-۶ ترش کردن و زیادی اسید معده؛ عاوه بر هاضوم، جامع با آب زیره(کمون)
نیز تجویز می شود.
-۷ برگشت غذا از معده(رفلکس).
نکته: اگر برگشت غذا از مری باشد جامع با عسل میل شود.
-۵ جلوگیری از تهوع؛

-۶ افزایش دهنده اشتها. برای افزایش اشتها یک قاشق مربا خوری نیم ساعت
قبل از غذا میل شود.
دستور مصرف: یک قاشق مرباخوری با کمی نمک قبل از غذا وبدون نمک
بعد از غذا میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم
بزرگسالان میل کنند.

سوال خود را مطرح کنید :