پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

مومیایی

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد:
-۱ ضعف شدید بعد از همبستر شدن.
دستور مصرف: به اندازه یک دانه برنج مومیایی با یک قاشق مرباخوری

عسل مخلوط و میل شود.
نکته: استفاده بیش از ده بار از این دارو منجر به عقیم شدن می شود.
-۲ درمان صدای گوشی که با داروی قطره گوش و انغوزه درمان نمی شود.
دستور مصرف: به اندازه یک الی دو نخود مومیایی را در داخل داروی گوش
حل کرده و روزی یک الی دو قطره در هر سوراخ گوش ریخته شود.

سوال خود را مطرح کنید :