پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

مرکب یک

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: به اذن خداوند تبارک و تعالی نافع است برای:
-۱ کل بیماریهای کبدی اعم از هپاتیت، استسقاء، سیروز کبدی، گرفتگی رگ
کبدی، خارش های ناشی از بیماری کبد
-۲ یرقان
-۳ ترک دست و پا؛
-۴ درد معده؛
-۵ تهوع؛
-۶ استفراغ؛
-۷ تب؛
-۸ برسام(التهاب پرده دیافراگم)؛
-۹ پروستات؛

۱۰ با گل ارمنی و یا داروی زحیر برای اسهال خونی تجویز می شود؛
-۱۱ شکم درد؛
-۱۲ گرمای سر؛
-۱۳ تب سختی که ترس از ابتلاء به برسام را به دنبال دارد؛
-۱۴ مفید برای ویار خانم های باردار؛
نکته: عاوه بر مرکب یک داروهای دیگری هم برای ویار مفیدند مانند:
اُشنه، به و آب به.

مرکب یک با برگ سنا برای کبد چرب و بخار کبد تجویز می شود؛(نشانه
کبد چرب ترک زبان و درد در سمت راست معده است.)
مرکب یک با سویق عدس دافع غلبه اخاط چهارگانه)سودا؛ صفرا، بلغم و
خون( است؛
تخصصی برای تبی که قطع نمی شود؛
دستور مصرف: روزی ۲ مثقال ناشتا، تا بهبودی کامل.(ظرف دارو حاوی شش
مثقال می باشد که به سه قسمت مساوی تقسیم شده و هر قسمت صبح ناشتا
میل شود). افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان
میل کنند.
تذکر: در طول مدت مصرف دارو از خوردن خرما، ماهی، سرکه وسبزیجات
خودداری شود.
غذا باید روزی دو وعده صبح وشب میل شود، و بهتر این است که خورش
زیرباجه(خورش میوه ای مانند خورش آلو، به و…با روغن کنجد) که با
زعفران وزیره و امثال آن طعم داده شده باشد میل شود.
در بین روز فقط از آب وکمپوت طبیعی میوه استفاده شود.

سوال خود را مطرح کنید :