پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

قند بالا

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: پایین آورنده قند خون، اعم از نوع دو ونوع یک، )این دارو مقدار قند
را در یک حد متعادل نگه می دارد.
برای قند بالای تا یکصد و بیست ناشتا به اندازه یک فندق بعد از صبحانه
به همراه سویق جو صبح ناشتا.
و برای بالای یکصد و بیست به اندازه یک فندق بعد از صبجانه و یک فندق
بعد از شام به همراه سویق جو سه وعده صبح و ظهر و شب.

این دارو با داروی قند زرد و مرکب چهار و سویق جو تجویز می شود.
پرهیزات غذایی:
-۱ از هر چیزی که در آن شکر بکار رفته؛
نان گندم و برنج و چیزهایی که از گندم و برنج درست می شود.
غذاهای مجاز:
نان جو، جوی طبیعی آسیاب شود و در همه غذاها ریخته و مصرف شود؛
هفته ای دو بار مقداری جوی طبیعی مثا یک لیوان در سه لیوان آب جوشانده
تا یک لیوان باقی بماند، سپس صاف شود و میل شود؛
خورش، چون حبوبات قند کمتری دارند.
نکته:
-۱ جامع با آب جو قند را به شدت کاهش می دهد ؛
-۲ دم کرده گزنه نیز مفید است؛
-۳ کسانی که داروی شیمیایی قند مصرف می کنند با خوردن داروهای طب
اسامی باید کم کم و به مرور زمان داروهای شیمیایی را قطع کنند؛
-۴ دیابت بارداری: از چیزهایی که شکر دارد پرهیز شود و جوی طبیعی آسیاب
شده در غذا مصرف شود و عاوه بر اینها از سویق جو و سنجد استفاده شود.

سوال خود را مطرح کنید :