پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

قطره سداب سرکه

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: جن زدگی و احساس ترس. همراه بخور حضرت مریم(س) و حرز
همراه و حرز ابودجانه تجویز می شود.

سوال خود را مطرح کنید :