قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی

قسط

قسط

کاربرد:
-۱ درمان لوزه
یک قاشق چایخوری قسط در یک لیوان آب باران حل کرده و از یک طرف
دهان میل شود. (لدود)
برای افراد ۲تا ۷ سال نصف قاشق در نصف لیوان آب باران و برای زیر ۲ سال
یک چهارم قاشق در یک چهارم لیوان آب حل گردد و لدود شود.
مکمل قسط برای لوزه عود هندی است: یک هشتم قاشق چایخوری عود
هندی آسیاب شده را در یک ظرف قطره چکاندار آب باران حل کرده و هر

روز یک یا دو قطره در هر سوراخ بینی ریخته شود. و همچنین داروی امام
کاظم)ع( مطابق با فصل میل شود.
-۲ گوشت اضافه داخل بدن:
یک قاشق مرباخوری قبل از غذا میل شود.
-۳ گوشت اضافه روی سطح بدن حتی روی زبان:
اگر گوشت اضافی روی زبان باشد، قسط خشک روی زبان مالیده شود و هر
چه یشتر بماند بهتر است.
اگر گوشت اضافی روی سطح بدن باشد به یکی از روشهای زیر درمان می
شود:
الف- قسط آسیاب شده با آب حل کرده و روی آن مالیده شود
ب- به اندازه لازم قسط با نمک دریا مخلوط و روی محل مالیده شود.
ج- قسط+ نمک دریا+ اوشق بطور مساوی بصورت خشک روی گوشت
اضافی مالیده شود. هر چه بیشتر بماند بهتر است
-۴ تنگی مری
یک قاشق مرباخوری قسط با نصف قاشق مرباخوری نمک دریا با یک لیوان
آب شب موقع خواب میل شود. تا بهبودی کامل.
-۵ لکه های ظاهری بدن: قسط+ عسل+ سرکه روی لکه مالیده شود.
-۶ ورم گلو؛ نصف قاشق چایخوری قسط هندی آسیاب شده + یک چهارم
قاشق چایخوری نمک دریا در نصف لیوان آب باران حل کرده و شب موقع
خواب غرغره شود.
نکته: اگر ورم موجود در گلو ورم سرطانی باشد باید داروی اورام را با شیر بز

پخته و شب موقع خواب غرغره شود.
-۷ پولیپ معده؛ یک قاشق چایخوری قسط در یک لیوان آب باران حل و میل
شو د .
-۸ پولیپ کیسه صفرا؛ یک قاشق چایخوری قسط با یک بسته سنا مکی(دو
قاشق غذاخوری سنا+ یک قاشق غذاخوری کل سرخ تبریزی) دم کرده و میل
شود.
-۹ پولیپ رحم(گوشت اضافه)؛ بیست گرم قسط آسیاب شده و بیست گرم
نمک دریا ترکیب نموده و نیم ساعت باید در آن نشست. مقدار آب و شکل
ظرف به گونه ای باشد که موقع نشستن در آن آب تا ناف برسد.
نکته: نشستن در آب نمک دریا با غلظت بالا نیز برای این بیماری مفید است.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی