پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

فیبر رحم

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: درمان ضخامت دیواره رحم و سخت شدن آن.
دستور مصرف: محتویات ظرف را در آب فراوان به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده
وپس از سرد شدن باید بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در
آن نشسته و آب تا ناف برسد
درمان دیگر:
سماق رومی و گشنیز را در آب زیاد بیست دقیقه جوشاند و باید در آن نشست.

سوال خود را مطرح کنید :