پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

عسل

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد:
-۱ قارچ گوش
دستور مصرف: عسل مرغوب یک قطره در گوش ریخته شود.
-۲ درمان زکام
-۳ خط خط شدن پوست بدن خانم ها بر اثر چاق شدن.
عسل روی پوست مالیده و چند ساعت بماند. در این مورد پودر استخوان کهنه
هم مؤثر است.

سوال خود را مطرح کنید :