پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

شقاق (طبیب الاطباء)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: درمان شقاق
دستور مصرف: بعد از هر اجابت مزاج با یک نخود از این دارو یک دقیقه
مقعد ماساژ داده شود.
نکته: جامع با عسل یا جامع به تنهایی روی شقاق مالیده و شب تا صبح
بماند.

سوال خود را مطرح کنید :