پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

شافیه یک ماهه

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد:
-۱ نافع برای دندان درد همراه با ضربان؛

۲ تمام بیماریهای معلول بلغم.
دستور مصرف: هر روز صبح ناشتا به اندازه نصف گردو میل شود. . افراد دو
تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

سوال خود را مطرح کنید :