پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

شافیه چهل روزه

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد:
-۱ درمان فلج نو وکهنه ۶۹ ؛
-۲ لقوه نو وکهنه؛
-۳ آپاندیس نو وکهنه؛
-۴ سرفه نو وکهنه؛

-۵ کزاز؛
-۶ ریح شوکه؛
-۷ درد گردن وچشم؛
-۸ روییدن مو در چشم؛
-۹ درد پاها که معلول خلط کهنه است؛
-۱۰ ضعف مغز؛
-۱۱ ارواحی که باعث بیماری ام صبیان در کودکان می شود؛
-۱۲ نا آرامی زن باردار در خواب؛
-۱۳ لاغری که همراه با نفخ وتجمع آب زرد در شکم است؛
-۱۴ جذام؛
-۱۵ تمام علامات مره(سودا و صفرا)، بلغم؛
-۱۶ انواع سمومات وگزیدگی ونیش مار وعقرب.
دستور مصرف: کسی که بیمار است، همان ساعتی که بیمار می شود به
اندازه یک نخود از این دارو بخورد. . افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو
سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

سوال خود را مطرح کنید :