پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

شافیه شش ماهه

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: درمان شقیقه؛ غلبه صفرا؛
دستور مصرف: به اندازه یک عدس در ۲ الی ۳ قطره روغن گل سرخ حل
شود و صبح ناشتا در بینی سمتی که درد دارد ریخته شود .

سوال خود را مطرح کنید :