پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سیره معصومان علیهم السلام در ماه رمضان

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۴/۲۸

چگونه خواستن و از چه کسى خواستن و به چه انگیزه‏اى خواهش کردن از مهمترین مطالبى است که در هر درخواستى، نهفته است اینجا سخن از درخواست از یگانه معبود قادر و تواناست که معصومین(علیهم السلام) بر بشریت منت نهاده و نحوه درخواست را در قالب‏« دعا» به عالى‏ترین وجه ممکن نشان داده‏اند. و علاوه بر لذت سخن گفتن با خداوند عالیترین مضامین معارف تابناک الهى را در آن جاى داده و از خود یادگارهایى بس ارزشمند به ودیعت نهاده‏اندچگونه خواستن و از چه کسى خواستن و به چه انگیزه‏اى خواهش کردن از مهمترین مطالبى است که در هر درخواستى، نهفته است اینجا سخن از درخواست از یگانه معبود قادر و تواناست که معصومین(علیهم السلام) بر بشریت منت نهاده و نحوه درخواست را در قالب‏« دعا» به عالى‏ترین وجه ممکن نشان داده‏اند. و علاوه بر لذت سخن گفتن با خداوند عالیترین مضامین معارف تابناک الهى را در آن جاى داده و از خود یادگارهایى بس ارزشمند به ودیعت نهاده‏اند

سوال خود را مطرح کنید :