پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سویق سیب

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد:
-۱ برطرف کننده خون دماغ؛ همزمان روغن بنفشه و یا هر روغن دیگر در
بینی ریخته شود.
-۲ بهترین درمان برای مار و عقرب گزیدگی و دفع انواع سموم از بدن ؛
-۳ قطع کننده تب است.

سوال خود را مطرح کنید :