پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سویق جو شسته

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: قوت را در پاها نازل می کند. و هنگام ضعف پاها، با سویق سنجد
تجویز می شود.
طرز شستن سویق جو:
تمام سویق را در ظرفی خالی کرده و شش بار آب سرد و یک بار آب گرم روی

آن ریخته و هر بار پس از ته نشین شدن آب آن را به گونه ای که سویق را آب
نبرد، خالی کرده و سپس در سایه به صورت طبیعی خشک نموده و آسیاب
کرده و هر روز دو قاشق غذا خوری صبح ناشتا میل شود.
نکته:
-۱ اگر سویق شسته و نشسته تجویز شده باشد، باید یک قاشق از سویق
شسته و یک قاشق از سویق نشسته مخلوط و میل شود.
-۲ افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل
کنند.

سوال خود را مطرح کنید :