پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سنا با قسط

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: پولیپ کیسه صفرا

سوال خود را مطرح کنید :