پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سماق رومی

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: درمان خونریزی زنان، بطوری که کل خونریزی های زنان را بجز
قاعدگی قطع می کند و همچنین زیاد پریود شدن.
دستور مصرف: محتویات ظرف را در دو لیوان آب ریخته و شب تا صبح زیر
آسمان قرار داه و صبح جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن
صبح ناشتا میل شود.
نکته: این دارو با قرص خون و سویق عدس مصرف می شود.
درمان دیگر:
اذخر و به همان اندازه سماق معمولی را در آب زیاد بیست دقیقه جوشانده
و پس از سرد شدن بانوان نیم ساعت و دو شیزگان چهل و پنج دقیقه در آن
نشسته و آب تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :