پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرکه و نشادر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: درمان خور و پف
دستور مصرف: یک چهارم قاشق چایخوری نشادر را با نصف لیوان سرکه
طبیعی انگور مخلوط کرده و با آن شب موقع خواب غرغره شود.
نکته: نشادر را نباید قورت داد.
درمان دیگر خور و پف: آب کلم سبز پخته با سرکه مخلوط کرده و با آن
غرغره شود.

سوال خود را مطرح کنید :