پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرکه و صبر زرد و حنظل

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: درمان واریس

دستور مصرف: صبر زرد و حنظل آسیاب شده را به مقدار مساوی با سرکه
طبیعی انگور مخلوط کرده و محلول آن را روی موضع واریس مالیده و شب
تا صبح بماند.

سوال خود را مطرح کنید :