پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرکه و تخم کتان

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: برای دهان باز کردن ورم ها و غده ها. پس از آنکه ورم بوسیله
استفاده از داروی اورام کاماً نرم شد از تخم کتان و سرکه استفاده شود.
دستور مصرف: به اندازه نیاز تخم کتان آسیاب شده را با سرکه طبیعی انگور
خمیر کرده و روی یک نقطه محدود از موضع گذاشته و شب تا صبح روی
آن بماند. سه تا هفت روز استفاده از این دارو باعث ترکیدن ورم خواهد شد.

سوال خود را مطرح کنید :