پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرکه و اوشق

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: شکستن مژه ها در چشم.
دستور مصرف: سرکه طبیعی انگور و اوشق را خمیر کرده و روی مژه ها ضماد
شود.
نام دارو: سرکه و تخم شربتی
کاربرد: پریدن پلک چشم
دستور مصرف: تخم شربتی آسیاب شده را با سرکه طبیعی انگور خمیر کرده
و روی پلک گذاشته شود.

سوال خود را مطرح کنید :