پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرکه طبیعی انگور

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد:
-۱ درمان انگل ؛ دندان قروچه نشانه وجود انگل در معده است.

دستور مصرف: صبح ناشتا نصف استکان سرکه میل شود.
نکته:
برای درمان انگل همزمان با خوردن سرکه، شب موقع خواب هفت عدد
خرما بدون آب نیز میل شود و شیرهای آب منزل مرتب شسته شوند و تمام
اهل خانه همزمان باید این دارو را مصرف کنند.
-۲ قوت قلب، باز کننده عروق، ، تقویت عقل، بر طرف کننده سودا و صفرا
دستور مصرف: قبل و بعد از غذا میل شود.
-۳ تقویت لثه.
دستور مصرف: شب موقع خواب، سرکه در دهان مضمضه شود.
-۴ اشکال در بلع:
دستور مصرف: شب موقع خواب سرکه غرغره شود.
-۵ افتادن کام وسقف دهان. ۶۰
دستور مصرف: سرکه طیبعی انگور غرغره شود.

سوال خود را مطرح کنید :