پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرکه با آب کلم سبز

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: خوروپف
دستور مصرف: کلم سبز را جوشانده و مقداری از آب آن را با سرکه طبیعی
انگور مخلوط و با آن شب موقع خواب غرغره شود.

سوال خود را مطرح کنید :