پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرمه ی نشادر (بیاض العین)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کابرد:
-۱ درمان ناخنک
دستور مصرف: روزی یک بار، فقط به ناخنک مالیده می شود نه به همه
چشم.
-۲ آب مروارید (سفیدی چشم)، گل مژه، سفیدی کنار عدسی.
دستور مصرف: ده روز یک بار سه میل در چشم چپ وسه میل در چشم
راست کشیده شود و دو ساعت بماند، سپس با آب سرد شسته شود، بعد از
آن سرمه اثمد با دستور مخصوص آن کشیده شود.
اگر یک چشم مشکل داشته باشد سه میل فقط به آن چشم کشیده شود.
همراه این دارو، انغوزه و عسل استفاده می شود که در پی می آید.

سوال خود را مطرح کنید :