پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرمه ی اثمد

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کابرد:
-۱ درمان بیماری های چشم وتزیین چشم، خشکی و خارش و التهاب چشم.
دستور مصرف: هرشب سه یا پنج و یا هفت میل سرمه از چشم راست
کشیده شود وبه چشم راست خاتمه پیدا کند.مانند سرمه کافوری.

نکته: پس از هر بار سرمه کشیدن باید میل سرمه را به سرمه آغشته کرد.
-۲ مو را می رویاند .
دستور مصرف: در جاهایی که موی سر و ابرو می ریزد، سرمه به آن مالیده و
شب تا صبح بماند. البته بعد از اینکه داروی پوستی زده شد.

سوال خود را مطرح کنید :