پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرمه عنابی

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد:
-۱ درمان درد چشم؛
دستور مصرف: در موقع احساس درد مصرف شود،
-۲ درمان فشار چشم؛
دستور مصرف: هر روز تا پایین آمدن فشار چشم استفاده شود.
-۳ آب مروارید،
دستور مصرف: هر روز استفاده شود تا بهبودی کامل.
نکته:
-۱ مانند سرمه کافوری و اثمد استفاده شود.
-۲ برای درد چشم بهتر است که عاوه بر سرمه عنابی، مرکب چهار، سرمه
اثمد و کافوری هم تجویز شود.

سوال خود را مطرح کنید :