پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سرد کننده (قثاء)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: سرد کننده ی جنسی وگرمای بدن برای مردان وزنان، درمان عصبانیت،
گر گرفتگی، بیش فعالی کودکان و غلبه صفرا.
دستور مصرف: یک قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا
هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.
نکته:
-۱ سرد کننده با صفرابر و تقویت عصب مصرف می شود.
-۲ برای افراد بیش فعال عاوه بر سرد کننده و صفرابر و تقویت عصب، آب
کدوی تنبل)حلوایی( نیز تجویز می شود.

سوال خود را مطرح کنید :