پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

روماتیسم

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ روماتیسم مفصلی؛
-۲ روماتیسم پوستی.
دستور مصرف : محتویات یک ظرف در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان
باقی بماند پس از صاف کردن صبح ناشتا میل شود. هفت مرتبه به صورت
یک روز در میان، یعنی چهارده روز. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو
سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

سوال خود را مطرح کنید :