پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

روغن حنظل

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ درد دندان:
دستور مصرف: یک قطره در گوش طرف درد ریخته شود ۳۸ .
-۲ درمان پوسیدگی دندان:
دستور مصرف: باید سه قطره داخل سوراخ دندان چکانده ویک نخ کتان
به این روغن آغشته شده وداخل سورا خ دندان فرو برده شود وصبح خارج
شود وتا سه شب تکرار شود.

سوال خود را مطرح کنید :