پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

روغن بنفشه پایه کنجد

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ درمان بسیاری از بیماری های مربوط به سر و بینی؛
-۲ گرم کردن مغز؛
-۳ ترمیم کننده ضایعات مغزی مانند اوتیسم؛
-۴ سر درد خصوصاً میگرن؛

-۵ سینوزیت؛ عاوه بر روغن بنفشه کنجدی، قطره جامع مرزنجوش و بلغم
زدا و طریفل تجویز نیز می شود. سر درد ناشی از سینوزیت در سرما تشدید
می شود.
-۶ خشکی بینی که منجر به خون دماغ می شود؛ یک قطره در بینی ریخته
شود.
-۷ خشکی لب؛ لبه چرب شود.
-۷ سکته مغزی؛
-۸ ضربه مغزی؛
-۹ تشنج؛
-۱۰ از بین رفتن حس بویایی و …
-۱۱ ضایع نخاعی: عاوه بر روغن بنفشه کنجدی، قطره جامع مرزنجوش نیز
تجویز می شود و همچنین محل آسیب دیدگی با روغن چهل گیاه روغن
مالی شود.

 

دستور مصرف: هرشب یک قطره داخل هرکدام از سوراخ های بینی چکانده
شود.
نکته: موقع مصرف این دارو به پشت خوابیده و یک بالش زیر شانه ها قرار
بگیرد و سر به پشت آویزان شود و بعد از ریختن دارو بیست دقیقه به همان
حال باید باقی بمانید تا روغن وارد سینوس ها شود.

 

سوال خود را مطرح کنید :