پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

روغن بسباسه

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد: درد شقیقه
دستور مصرف: یک قطره در بینی طرف درد ریخته شود.
نکته: برای درمان درد شقیقه عاوه بر روغن بسباسه، خوردن پنج جرعه آب
گرم و ریختن هفت کف آب داغ روی سر قبل از حمام و ریختن آب سرد روی
پاها بعد از حمام تجویز می شود.

سوال خود را مطرح کنید :