پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

رطوبت رحم

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد: درمان ترشح آب سفید از رحم
دستور مصرف: تمام محتویات ظرف را در آب فراوان به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده
وپس از سرد شدن باید بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه درآن
نشسته و آب تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :