پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

درس‌های طبی امام صادق علیه السلام

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۴/۰۳

درس‌های طبی امام صادق علیه السلام

سلامت قلب

سیب

امام صادق علیه السلام:
«اگر مردم مى دانستند در سیب چیست، بیمارانشان را جز به آن درمان نمى کردند. بدانید که سیب، بویژه، سودمندترین چیز براى قلب و مایه شست و شوى آن است.»

سرکه

امام صادق علیه السلام:
«سرکه، قلب را روشن مى کند.»

انار

امام صادق علیه السلام: «هر کس ناشتا انار بخورد، (انار) قلـبش را چهـل روز روشن مى‌کند.»

گلابى

امام صادق علیه السلام:
«گلابى بخورید، که به اذن خداوند متعال، دل را جلا مى دهد و دردهاى درون را تسکین مى بخشد.»

تلبینه

تلبینه: نوعى آش است کـه از سبوس و شـیره عسل، تهیه مى شود.
امام صادق علیه السلام:
«تلبینه، دل اندوهگین را جلا مى بخشد، چنان کـه انگشـتان،
عرق را از پیشانى مى زدایند.»

سوال خود را مطرح کنید :