پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

خمیر حنظل

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد: عفونت لثه
دستور مصرف: هر شب به لثه مالیده شود.

سوال خود را مطرح کنید :