پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

خرما بدون آب

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ خشک کننده رطوبت بدن و کم کردن آب دهانی که زیاد باشد، و لذا
توصیه می شود کسانی که بخاطر رطوبت بدن، طریفل مصرف می کنند،
خرمای بدون آب نیز مصرف کنند.
-۲ درمان انگل
دستور مصرف: شب موقع خواب هفت دانه خرما میل شود.

سوال خود را مطرح کنید :