پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جوارش

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ باز کردن لکنت زبان
دستور مصرف: روزی سه بار مانند نمک روی زبان پاشیده شود و هر چقدر
بیشتر بماند بهتر است.
-۲ بلغم زدا است.

 

سوال خود را مطرح کنید :