پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جمع کننده(کوچک کننده)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ بیرون آمدن رحم
وقتی که رحم بیرون می آید مقداری داروی جمع کننده روی آن پاشیده شود
و جا زده شود
-۲ بیرون آمدن مقعد

وقتی که مقعد بیرون می آید مقداری داروی جمع کننده روی آن پاشیده و جا
زده شود.
-۳ پاره شدن تاندون و مینیسک و رباط.
دستور مصرف: به اندازه لازم با سرکه طبیعی انگور خمیر درست کرده و روی
موضع گذاشته و با پلاستیک شب تا صبح بسته و صبح شسته شود.
-۴ شل شدن ماهیچه اسفنکتر مقعد و بی اختیاری مدفوع، بر اثر جراحی و…
دستور مصرف: به اندازه لازم با سرکه طبیعی انگور خمیر درست کرده و روی
مقعد گذاشته و با پلاستیک تا صبح بسته و صبح شسته شود.
نکته:
اگر پماد مفاصل و داروی جمع کننده همزمان برای یک موضع تجویز شود
ابتدا داروی جمع کننده تا آخر مصرف شود و بعد از اتمام آن، درمان با پماد
مفاصل شروع شود.

سوال خود را مطرح کنید :