پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جاو شیر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد: جایگزین واکسیناسیون اطفال و جلوگیری از بیماریهایی مانند فلج اطفال
و تشنج و…
دستور مصرف: قبل از بریدن ناف بچه، به اندازه یک عدس از دارو را در چهار
الی پنج قطره آب باران حل نموده و دو قطره در بینی سمت راست و یک
قطره در بینی سمت چپ ریخته شود. و بعد اذان و اقامه در گوش نوزاد گفته
شود
نکته: در سنین بالاتر هم جهت جلو گیری از بیماریهای فلج اطفال و تشنج و

امثال اینها هم قابل استفاده است. و حتی برای درمان هم مؤثر است.

سوال خود را مطرح کنید :