پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جامع با عسل(مالیدنی)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ ضماد زخم اعم از زخم بستر؛ زخم جراحی؛ عفونتها و..
-۲ کیست مویی: اگر کیست زخم باشد اول جامع با عسل روی آن ضماد شود
تا زخم آن بهبود یابد و بعد داروی پوستی روی آن گذاشته شود، ولی اگر زخم
نباشد ابتدا داروی پوستی مالیدنی استفاده شود و پس از لایه برداری از جامع
و عسل استفاده شود.
-۳ فیستول مقعدی: ابتدا روی آن نمک گذاشته تا جراحات آن خارج شود و
زخم تا حدودی خشک شود و بعد جامع با عسل ضماد شود.
-۴ زخم شدن داخل دهان و کام.

نکته: جامع به تنهایی برای ضماد زخم های بسیار شدید تجویز می شود
مانند فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت.
دستور مصرف: یک داروی جامع با یک قاشق مرباخوری عسل مخلوط شده
و روی زخم مالیده و تا یک شبانه روز روی آن بماند.

سوال خود را مطرح کنید :