پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جامع با آب کرفس

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد: درمان دردپهلوی چپ؛ مفید در تقویت عقل
دستور مصرف: یک کیلو ساقه کرفس را پس از ریز کردن در ظرفی قرار داده
و آب روی آن ریخته آنها را بپوشاند، سپس جوشانده تا یک لیوان باقی بماند
و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب کرفس
شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک
چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و کرفس و جامع بر اساس سن
تقسیم می شود.

سوال خود را مطرح کنید :