پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جامع با آب مورد(اسهال)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ درمان اسهال و تب ناشی از آن؛
-۲ پولیپ روده که همراه اسهال باشد، ولی اگر پولیپ همراه یبوست باشد از

سنا مکی استفاده می شود.
-۳ کنترل مدفوع در بیمارانی که توان کنترل ندارند؛
-۴ اسهال که گاهی خونی است: عاوه بر سه عدد جامع با آب مورد؛ زحیر؛
شحم گاو)قلوه پی( نیز تجویز می شود. شحم گاو روی برنج ریخته و میل
شو د .
-۵ سند روم روده: عاوه بر سه عدد جامع با آب مورد؛ زحیر و قرص خون
نیز تجویز می شود.)زحیر بیشتر خون را قطع می کند(.
دستور مصرف: دو قاشق غذا خوری مورد در دو لیوان آب جوشانده تا یک
لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته
و با آب مورد، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و
زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و مورد و جامع
بر اساس سن تقسیم می شود.

سوال خود را مطرح کنید :