پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جامع با آب زیره سیاه (کمون)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ درمان معده؛
-۲ طپش قلب؛
-۳ درد پهلوی راست؛
-۴ سوزش و نفخ معده . عاوه بر کمون؛ مرکب دو و جوز بویا نیز تجویز
می شود. جوز بویا پس از آسیاب کردن یک قاشق چایخوری شب موقع
خواب میل شود.
-۵ نفخ شکم: علاوه بر کمون؛ شربت امام رضا)ع( نیز تجویز می شود.
-۶ درد شکم هنگام غذا خوردن: عاوه بر کمون؛ مرکب دو نیز تجویز می
شود.
-۷ زیادی اسید معده و نفخ معده و روده: عاوه بر کمون؛ مرکب دو؛ جوز بویا
و حذف نهار نیز تجویز می شود.
-۸ درد دو طرف شکم و نفخ: عاوه بر کمون؛ مرکب دو؛ هاضوم)هضم کننده(
نیز تجویز می شود. اگر مؤثر نشد یک گردو با پوست در آتش قرار داده تا
مغز پخت شود، پوست آن را کنده و میل شود.
دستور مصرف: دو قاشق غذا خوری زیره سیاه در دو لیوان آب جوشانده تا
یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع در دهان گذاشته
و با آب زیره، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و
زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و زیره و جامع
بر اساس سن تقسیم می شود.

سوال خود را مطرح کنید :