پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جامع با آب ترب

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد: درمان سنگ کلیه.
دستورمصرف: یک کیلو ترب، ترجیحاً ترب سفید را پس از ریز کردن در
چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک
داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب ترب، شب موقع خواب میل شود.
افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند،
یعنی مقدار آب و ترب و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.
نکته:
-۱ اولویت اول ترب سفید و بعد ترب قرمز و بعد ترب سیاه با ساق و برگ
ا ست.

سوال خود را مطرح کنید :