پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جامع با آب تخم کدو

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد: درمان پروستات:
دستور مصرف: دویست وپنجاه گرم تخم کدوی خام نیم کوب و یا آسیاب
شده را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف
کردن، یک داروی جامع در دهان گذاشته و با آب تخم کدوی خام شب موقع
خواب میل شود.

سوال خود را مطرح کنید :