پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جامع با آب انغوزه

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد:
-۱ درمان مار و عقرب گزیدگی ۱۸ ؛
-۲ درمان سردی بیش از حد بدن به علت غلبه بلغم؛
-۳ درمان غلظت بیش از حد خون؛

-۴ درمان مسمومیت و..
دستور مصرف: به اندازه پنج نخود انغوزه را در یک لیوان آب جوش حل
کرده و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب
انغوزه شب موقع خواب میل شود.

سوال خود را مطرح کنید :